Hoe het werkt

Hieronder leest u welke stappen we gaan zetten om het Zon op Binder project te realiseren en wat de verwachte investeringskosten en opbrengst zullen zijn. In een later stadium volgt een uitgebreider memorandum.


De volledige tekst is ook beschikbaar als PDF document.


Tevens kan de presentatie die is gehouden op de informatieavonden van 11 en 12 maart 2019 hier als PDF document (14 Mb) worden gedownload

LET OP:


GEEN AFM TOEZICHT


GEEN VERGUNNINGSPLICHT

Overeenkomst met de gemeente


Het sport- en cultuurcentrum De Binder in Leersum en de Brandweerkazerne in Maarn-Maarsbergen zijn eigendom van de gemeente. Eind 2017 heeft Heuvelrug Energie voor de duur van 25 jaar een overeenkomst met de gemeente gesloten over het gebruik van het dak van deze gebouwen voor energie-opwekking met zonnepanelen. Deze overeenkomst wordt nog notarieel bevestigd met een 'recht van opstal’, dat in het kadaster wordt vastgelegd.

Deelname


Voor de daken op De Binder en de brandweerkazerne kunnen bewoners (huiseigenaren én huurders) en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting binnen de volgende postcodes meedoen: 3956 (Leersum), 3941 (Doorn), 3951 (Maarn), 3953 (Maarsbergen), 3971 en 3972 (Driebergen). We willen zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente laten meedoen met het project. Dat betekent dat we op basis van de inschrijvingen tot een eerlijke verdeling zullen komen. Om deel te kunnen nemen moet je lid worden van de coöperatie en je inschrijven voor een of meer certificaten van 250 kWh.

Verwachte kosten en opbrengst


Een gemiddeld huishouden verbruikt circa 3600 kWh. Met 12 certificaten dek je dit verbruik. Maar je kunt natuurlijk ook voor minder dan 12 certificaten inschrijven.


Naar verwachting zal een certificaat rond de € 330,- gaan kosten. Een certificaat is een aandeel in de installatie die op de daken wordt aangebracht (panelen, omvormers, bekabeling e.d.). Het lidmaatschap van de coöperatie kost € 35,- per jaar.


De deelnemers krijgen voor de door hun aandeel in de opgewekte stroom de energiebelasting terug. Dat komt neer op ongeveer € 30,- per jaar per certificaat. Daarnaast verkoopt de coöperatie de opgewekte stroom en dat levert per certificaat ongeveer € 15,- per jaar op. Dus totaal € 45,- per jaar op een investering van € 330,-. Daarmee heb je een investering met een aantrekkelijk rendement, terwijl je tegelijkertijd ook bijdraagt aan de energietransitie.

Voorinschrijving


Iedereen die belangstelling heeft voor één of meer certificaten en binnen de genoemde postcodes woont dan wel zijn bedrijf heeft gevestigd, kan een voorinschrijving doen op de site van Zon op Nederland. Ben je een nieuwe gebruiker en heb je je nog niet eerder bij Zon op Nederland aangemeld, dan moet je je eerst registreren. Na registratie stuurt Zon op Nederland je per email een bevestiging met een wachtwoord. Daarna kun je voorinschrijven.


De voorinschrijving staat nu open en blijft open tot 23 maart 2019. Om voor in te schrijven hoef je nog geen lid te worden van onze coöperatie. Dat moet wel bij de formele inschrijving.


 

Informatie-avonden


We houden twee informatie-avonden: Op 11 maart 2019 houden we een informatieavond in De Binder in Leersum en op 12 maart in het gemeentehuis in Doorn. Daar geven we nadere toelichting op het project. Deze avonden worden mede geleid door een professional van Zon op Nederland.


Na de informatieavond krijgen alle bewoners die een voorinschrijving hebben gedaan een uitgebreid informatiepakket waarin ook de gehele financiële verantwoording in de vorm van een businesscase is opgenomen.Toekenning van certificaten


Tussen 24 maart en 1 april 2019 beslist het bestuur, op basis van de voorinschrijvingen, over de toekenning van de certificaten. Dat is nodig indien er sprake is van een grotere vraag dan de beschikbaarheid op beide daken.

We hanteren hierbij de volgende spelregels:

  • Voorrang hebben de inschrijvers met de postcodes Leersum respectievelijk Maarn/Maarsbergen.
  • Bij grote vraag zullen we het aantal certificaten per deelnemer beperken tot maximaal 12. Indien de vraag dan nog te groot is, volgt loting.
  • Indien er na toewijzing van de certificaten aan de bewoners van Leersum respectievelijk Maarn/Maarsbergen nog ruimte is, wordt deze toegewezen aan bewoners van de andere postcodes. Dat proces gaat via loting.Officiële inschrijving


De bewoners die zijn geselecteerd krijgen hiervan bericht en worden verzocht om uiterlijk 15 april 2019 de voorinschrijving om te zetten in een officiële inschrijving en een aanbetaling te doen van 25% van de totale verwachte investering. En daarbij worden zij lid van de coöperatie.


Let op: Op dit project is toezicht door de AFM niet van toepassing, er is geen vergunningplicht!

 


Offerte, aansluiting op het stroomnet en installatie


Bij voldoende belangstelling tijdens de voorinschrijving vraagt het bestuur offertes op bij drie installateurs: twee lokale en een landelijk opererende uit het netwerk van Zon op Nederland.

Op basis van de offertes krijgen we een gedetailleerd beeld van de daadwerkelijke kostprijs per certificaat. De genoemde prijs van € 330,- per certificaat is gebaseerd op de ervaring van de meer dan 60 Postcoderoosprojecten die in samenwerking met Zon op Nederland zijn gerealiseerd.

Dit is ook het moment om de netbeheerder formeel opdracht te geven om de aansluiting van de installatie op het stroomnet gereed te maken. Hier is inmiddels sprake van een oplopende wachttijd.


De keuze voor de installateur wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gedaan, op basis van een voorstel van het bestuur. Na de keuze van de installateur wordt het restant van de werkelijke kostprijs van de certificaten bij de leden in rekening gebracht.

 

Op het moment dat de betalingen binnen zijn, wordt opdracht verleend aan de geselecteerde installateur om de installatie aan te leggen. Gegeven de groeiende markt voor zonnepanelen bestaat de kans dat er een wachttijd is, voordat de installateur aan de gang kan.

 

We mikken erop om de installatie in de tweede helft van 2019 operationeel te hebben.

 


Nog een paar zaken die handig zijn om te weten


Je hoeft niet te switchen van energieleverancier, als je huidige leverancier de 'Regeling Verlaagd Tarief” (de formele naam voor Postcoderegeling) ondersteunt. Dit zijn onder andere Eneco en Greenchoice. Een aantal energieleveranciers neemt de kosten van het lidmaatschap van de coöperatie (€ 35,- per jaar) voor haar rekening. Dit zijn onder andere Greenchoice en Engie. De lijst van energieleveranciers die deze regelingen ondersteunen vind je op de website van Zon op Nederland.


Mocht je in de toekomst gaan verhuizen naar een adres buiten de genoemde postcodes, dan kun je certificaten verkopen aan de coöperatie tegen de vastgestelde restwaarde. Na de verhuizing krijg je de energiebelasting niet meer terug, dus het is verstandig om dit te doen.


De gehele administratie, ook die rond de teruggaaf van de energiebelasting, wordt door de coöperatie voor je gedaan. Hier heb je zelf geen omkijken naar.


Jaarlijks houdt de coöperatie een ALV waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid en worden besluiten genomen over reserveringen en het omgaan met winst en verlies.

 

 

Rijksstraatweg 244

3956 CW Leersum

Email: info@zonopdebinder.nl


Webdesign: Huib de Vriend

Iconen: Freepik from Flaticon

Flaticon is licensed by

Creative Commons BY 3.0